icon
logo
שילוב מנצח של
מומחים ומידע בנדל"ן

מחירון ארנונה

רשות מקומית/עיר משרדים תעשיה מחסנים
מינימום מקסימום מינימום מקסימום מינימום מקסימום
אור יהודה 177 177 78.8 134.8 110.5 176.8
אזור 74.13 105.24 62.67 89.46 62.67 87.46
בת ים 240.6 267.43 125.62 125.62 133.7 133.7
גבעת שמואל 101.46 214.84 ——– ——– ——– ——–
גבעתיים 122.68 225.26 103.07 125.69 74.98 119.12
הוד השרון 150 250 ——– ——– 40 103.33
הרצליה 194.79 251.31 65 102.63 103.95 103.95
חולון 111.22 159.57 84.62 125.69 ——– ——–
חוף השרון 56.24 160.66 26 40 36.49 36.49
יבנה 60.58 69.5 33.54 33.54 ——– ——–
כפר סבא 67 95.85 ——– 95.85 47.7 47.7
לוד 99.7 140.18 73.9 125.69 54.04 130.15
מודיעין 180.93 180.93 42.84 108.57 ——– ——–
נתניה 65.10 119.54 66.52 115.17 ——– 250
פתח תקוה 119.65 192.39 89.74 119.65 65.26 135.07
קדימה 69.02 69.02 86.19 86.19 ——– 11.24
ראש העין 60.96 96.25 47.08 94.99 ——– ——–
ראשל"צ 127.01 204.86 ——– 167.55 63.5 102.4
רמלה 177.67 177.67 99.59 55.02 114.31 118.81
רמת גן 119.66 259.89 91.8 119.66 122.33 122.33
רמת השרון 249.13 249.13 117.92 117.92 122.51 139.93
רעננה א.ת. 76.85 250.11 52.34 103.95 ——– ——–
תל אביב 125.70 287.81 61.49 155.94 196.86 287.71

מידע על מחירי ארנונה

המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן.
באזורים הרלוונטים נלקחו סוגי הבניינים המשופרים והאזורים ברמת התעריף הגבוה.
בצווי הארנונה, ישנן התייחסויות לסוגי פעילות ספציפים, ולעיתים ניתן לקבל הנחה
עבור סוג עיסוק ספציפי.
לכמה רשויות אושרו העלאות חריגות במהלך השנה – הטבלאות אינן משקפות אישורים אלה, כמו כן ייתכנו שינויים נוספים בהתאם לסוג הנכס, מיקומו, האזור נו נמצא, גילו וכו'.

קישור למחירוני ארנונה נוספים:

אבן יהודה
אזור
בת ים
גבעתיים
הוד השרון
הרצליה
יבנה
לוד
מודיעין
נתניה
פתח תקוה
ראש העין
ראשון לציון
תל אביב

משרד ראשי

רחוב ששת הימים 28, בני ברק
מיקוד 5120254
טל: 072-3222991