נכסים להשכרה בדרום תל אביב

13,951

בגודל 400 - 350 מ''ר

מחיר להשכרה: 80 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,611

בגודל 633 - 400 מ''ר

מחיר להשכרה: 68 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

690/1

בגודל 4500 - 200 מ''ר

מחיר להשכרה: 95 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,244

בגודל 1300 - 400 מ''ר

מחיר להשכרה: 105 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

10,577

בגודל 4200 - 500 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

10,963

בגודל 280 - 140 מ''ר

מחיר להשכרה: 55 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

12,940

בגודל 280 - 280 מ''ר

מחיר להשכרה: 50 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

12,603

בגודל 300 - 150 מ''ר

מחיר להשכרה: 59 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים
הצג עוד
+

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.