מחסנים להשכרה

4537/1

בגודל 2700 - 1000 מ''ר

מחיר להשכרה: 50 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

10,764

בגודל 350 - 100 מ''ר

מחיר להשכרה: 95 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,689

בגודל 2700 - 950 מ''ר

מחיר להשכרה: 44 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

8408/1

בגודל 20000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 52 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

12,578

בגודל 4000 - 700 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,599

בגודל 4000 - 300 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,593

בגודל 5500 - 1000 מ''ר

מחיר להשכרה: 50 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,593

בגודל 7000 - 1000 מ''ר

מחיר להשכרה: 50 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

11,474

בגודל 330 - 110 מ''ר

מחיר להשכרה: 65 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

2983/1

בגודל 2000 - 130 מ''ר

מחיר להשכרה: 65 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

12,873

בגודל 7000 - 300 מ''ר

מחיר להשכרה: 47 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

5655/1

בגודל 10000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 41 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,404

בגודל 4800 - 1000 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

9159/1

בגודל 4500 - 1100 מ''ר

מחיר להשכרה: 44 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,118

בגודל 4000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 48 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

11,070

בגודל 30000 - 4500 מ''ר

מחיר להשכרה: 49 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

11,070

בגודל 30000 - 4500 מ''ר

מחיר להשכרה: 49 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

2461/1

בגודל 25000 - 2500 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,177

בגודל 8000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 42 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,062

בגודל 8000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

12,973

בגודל 8000 - 1000 מ''ר

מחיר להשכרה: 43 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,227

בגודל 5500 - 3500 מ''ר

מחיר להשכרה: 49 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

10,764

בגודל 1450 - 710 מ''ר

מחיר להשכרה: 90 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

1914/1

בגודל 30000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 36 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

13,265

בגודל 10000 - 2000 מ''ר

מחיר להשכרה: 47 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

11,172

בגודל 7500 - 1500 מ''ר

מחיר להשכרה: 45 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים

12,684

בגודל 1300 - 1300 מ''ר

מחיר להשכרה: 25 ש''ח למ''ר
לפרטים נוספים
הצג עוד
+